Risk

Risk המשחק
שיתוף:


התקפה. הגן. להשתלט על העולם עם סיכון! הגנו על השטחים שלך ולהשיג חדשים, כל עם גליל של הקוביות! אתה כללי בגירסה זו של משחק הלוח הקלאסי, הביא לחיים עם מוסיקה קולנועית, חזותיים עזים וחדשני אוטומטי רול מהיר תכונות קרב! להתחרות נגד המחשב הגנרלים, כל אחד עם האישיות שלו ואת הסגנון, או האתגר עד חמישה חברים שלך. אפילו שחקן מזדמן יהיה זומם פלישות במשחק הזה של קשירת קשר הרפתקאות!

תגובה ל Risk